Karate saviugdos centre "SeiDo"
  Joga saviugdos centre "SeiDo"   Baletas saviugdos centre "SeiDo"

Karate

Karate - japonų Budo  beginklės savigynos menas, lavinantis kūną, protą, suteikiantis tvirtą pamatą asmenybės tobulėjimo kelyje. Tai tūkstančius metų glūdintas įrankis, padedantis žmogui tapti Žmogumi.

 

Joga

Joga - veikimo menas, kuris per kūno

padėčių atlikimą ir sąmoningą kvėpavimą harmo-nizuoja žmogaus asmenybę ir gyvenimą visuose lygmenyse.Tai indų filosofinės sistemos praktinė dalis.

 

Baletas

Baletas – sceninio meno rūšis, kurios pagrindiniai elementai yra šokis, pantomima ir muzika, sujungti į vientisą scenos veiksmą.